BYGGTJÄNSTER

Jämtlands Bygg & Hantverk utför byggjobb för både företag och privatpersoner. Vi hjälper dig med alla delar i ditt byggprojekt!

 

 

Jämtlands Bygg & Hantverk erbjuder byggtjänster och service

Byggtjänster och service

Jämtlands Bygg & Hantverks arbeten består som regel av kortare jobb av servicekaraktär, utförs ofta på löpande räkning, fast pris och avtal är också vanligt förekommande (projektlängd vanligen från en arbetsdag upp till tre veckor).

I en del fall utför företaget dessa jobb som totalentreprenör och även här har vi då samordningsansvar för övriga yrkesgrupper mot slutkund. Fördelen med detta är också att kunden bara behöver ha en motpart.

I vissa fall kräver denna tjänst att vi snabbt kan mobilisera insatser om något hänt t.ex. försäkringsärenden orsakade av väder och vind.

Husbygge av Jämtlands Bygg & Hantverk

Privatpersoner
och företag

Jämtlands Bygg & Hantverk utför arbeten åt försäkringsbolag, privatpersoner, fastighetsbolag, men även åt kommuner och landsting, via avtal och avrop. Efter slutfört projekt besiktas eller avsynas utfört arbete efter önskemål från kund.

Vi åtar oss alla typer byggserviceprojekt. 

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB